Laerskool Tuine

Akademie

Ekstra Wiskunde klasse

Goeie dag leerders! Juffrou Melissa bied ekstra Wiskunde klasse aan.

in die middae van 13:45 tot 14:30. Hierdie klasse dien ook as voorbereiding vir die departementele eksamen wat voorle. Enige Graad 6 leerder is enige dag WELKOM!!!