Laerskool Tuine

Pythagoras Wiskunde Klub

Hierdie klub het ontstaan deur die behoefte om Wiskunde vir alle leerders toeganklik en verstaanbaar te maak en daardeur 'n liefde te kweek vir Wiskunde.

Heronderrig geniet hoë prioriteit, maar word afgewissel met stimulerende aktiwiteite soos:

  • Olimpiades
  • Werkswinkels
  • Wiskunde speletjies middae
  • Kopkrapkampioenskappe
  • Eksperimentele Wiskunde
  • Tafelolimpiades
  • Flinkdinkkaperjolle en Kompetisies

Aktiwiteite vind hoofsaaklik op Vrydag middae plaas. Tans is die teikengroep Graad 4 - 7 leerders. Uitbreiding word in die vooruitsig gestel deur ondermeer leerders van Graad 1 - 3 te betrek asook leerders van die omliggende skole.

Interne Wiskunde Olimpiade vir Graad 4 - 7, gelykstaande aan internasionale olimpiades, word beplan vir die einde van die derde kwartaal. 'n Geringe inskrywingsfooi sal gehef word om die koste verbonde aan die drukwerk, sertifikate en/of medaljes te delg.


Dankie juffrou Nicolena vir die Vrydae middae se pythagoras klasse! Ons geniet elke oomblik.