Laerskool Tuine

Buitemuurse Aktiwiteite

Lizette Mattheus Ballet Studio

Lizette bied ballet en moderne danse aan. Hierdie klassies bevorder die kinders se houding, postuur, selfvertroue, dissipline, koördinasie en balans.

Kontak persoon:

 • Lizette Mattheus
 • 082 476 9255
 • lizettemattheus@gmail.com

Bankbesonderhede:

 • Lizette Mattheus Ballet Studio
 • Standerd Bank Gezina
 • Rek nommer: 281 581 711
 • Tak kode: 014845
 • Gebruik u kind se naam, van en die skool as verwysing

Kids Computer on Wheels

Jannie bied rekenaaropleiding aan in sy mobiele “rekenaar trok” met opvoedkundige programme wat op vaardigheid gebaseer is. Elke kind het sy/haar eie rekenaaar waarop hy gewerk.

Kontak persoon:

 • Jannie
 • 082 440 0744
 • Bankbesonderhede en verwysing word deur Jannie aan ouers verskaf.

Playball

Dit motiveer u kind om aan sport deel te neem en dit dra by tot balangstelling in fisiese aktiwiteite omdat hulle van die begin af beter sukses gaan behaal indien hulle basiese vaardighede goed is.

Kontak persoon:

 • Hendrik Kotzé
 • 083 384 2720

Bankbesonderhede:

 • Hendrik Kotzé
 • FNB
 • Tjekrekening: 6222 129 9086
 • Takkode: 250 545
 • Gebruik u kind se naam en van as verwysing

Xperiland

Ons bied wetenskapklassies aan waarmee die kinders die vaardighede aanleer om te observeer en formaliseer met verskillende konsepte.

Kontak persoon:

 • Elize Smit
 • 082 328 2751
 • elizesmitae@gmail.com

Bankbesonderhede:

 • Xperiland
 • ABSA Bank
 • Rek no: 9146742644
 • Takkode: 362 005
 • Gebruik u kind se naam en van as verwysing

Arbeidsterapeut

Kontak persoon:

 • Ruda Diedericks
 • 072 143 1082

Spraakterapeut

Kontak persoon:

 • Tarien de Villiers
 • 084 626-8603