Laerskool Tuine

Finansiële Info

Bankbesonderhede

Absa Bank
 
Tjekrekening: 80158750
 
Takkode: 632005

  • Navrae: 012 379-4406/7
  • Skoolgeld: Me. Gerda Smit
  • Naskoolgeld: Me. Martie van Zyl
  • Kleuterskool: Me. Caren Olivier, 012 379-6260

 

Internet betalings: Indien u elektroniese inbetalings maak, spesifiseer asseblief teen watter rekening dit geallokeer word. Voorbeeld: Skool, Naskool of Kleuterskool. Bewys van betaling moet deur gefaks word na 012 379-1949.

Tjek- of kontantbetalings moet geskied voor 10:30. 'n Kwitansie sal uitgereik word met ontvangs van gelde. Indien u 'n betaling na 10:30 wil maak, is daar koeverte beskikbaar waarop die leerder se inligting voltooi moet word en dan kan u die gelde in die beskikbare bussie plaas. 'n Kwitansie sal die dag daarna aan die leerder besorg word.

Let wel: Gebruik u familiekode met alle inbetalings, indien u elektroniese inbetalings maak.