Laerskool Tuine

Visie en Missie

Visie en Missie

Visie

Skool van uitnemendheid met deelname van

alle rolspelers binne die voorgestelde raamwerk

van 'n Christelike en Nasionale etos deur

Primêre holistiese onderrig en volmaakte administrasie.

Missie

Doeltreffende kommunikasie tussen alle rolspelers.

Instandhouding en uitbreiding van alle infrastrukture.

Optimale prestasie in akademie, sport, kultuur en dienslewering.

Uitbreiding van Christelike etos in die breë gemeenskap.

Behoefte identifisering van alle rolspelers en moontlike aktiewe verwesenliking daarvan.