Laerskool Tuine

Waardes

Waardes

Respek

Lojaliteit

Eerlikheid

Integriteit

Getrouheid

Nederigheid

Huplvaardigheid

Deursettingsvermoë

Verantwoordelikheid